Bun venit!

Societatea HIDRO CONSTRUCȚIA ARGEȘ SA a încheiat contractul de finanţare nr. 15948/18.09.2019 cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, şi cu Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia. Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația EUROCLASSTRAINING și Asociația ROPAM și se derulează în regiunile Sud Muntenia si Centru în perioada 19.09.2019 – 18.09.2022. Valoarea totala a proiectului este 13.836.664,15 lei, din care finanţare nerambursabilă de 13.751.778,35 lei, din care 11.689.011,67 lei din Fondul Social European.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie acordarea unui ajutor de minimis pentru înființarea de întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserție, în cele două regiuni de dezvoltare Sud-Muntenia și Centru.

Rezultate preconizate:

Organizarea a 12 evenimente de informare și promovare în cele două regiuni de implementare Sud Muntenia și Centru pentru promovarea și conștientizarea conceptului de economie socială.

Constituirea a 6 grupe de curs pentru formarea în domeniul antreprenoriatului social. 120 de persoane vor fi selectate în grupul țintă al proiectului și vor beneficia de pachete complete transport / hrană / cazare pe parcursul desfășurării cursurilor de formare. Pentru absolvenții cursurilor, cel puțin 90% dintre participanți, vor fi organizate 6 workshop-uri, oferind astfel participanților acces și know-how în ceea ce privește sustenabilitatea socială și financiară a întreprinderilor de economie socială.

Înființarea și monitorizarea funcționării a 21 de întreprinderi sociale. Fiecare întreprindere socială va primi o subvenție de până la 100.0000 de euro, în baza unui plan de afaceri selectat în cadrul unui concurs.

Crearea a 105 locuri de muncă în cadrul întreprinderilor sociale înființate.