Grup ţintă

Grupul tinta (GT) vizat in cadrul proiectului va fi format din 120 de persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala si au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban din regiuniile Sud-Muntenia sau Centru (in judetele: Arges, Prahova, Dambovita, Calarasi, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu).

Solicitantul si partenerii au realizat in perioada octombrie 2018 o analiza cantitativa care vizeaza potentialul antreprenoriatului social la nivelul celor doua regiuni, Sud-Muntenia si Centru. In cadrul analizei pentru culegerea datelor s-a optat pentru distribuirea chestionarelor in mediul online prin intermediul unui form specializat (Google Docs) printre participanti spre a fi completate cat mai comod. Pentru completarea esantionului chestionarele au fost administrate si prin intermediul operatorilor telefonici. Esantionul respondentilor a fost de 212 persoane cu domiciliul in judetele proiectului, Schema de esantionare aplicata la constituirea esantionului a fost una neprobabilistica, aleatoare, bazata pe metoda cotelor din multime, pe baza de voluntariat. Chestionarul online a avut ca scop, masurarea gradului de constientizare cu privire la oportunitatiile oferite de anteprenoriatul social. Peste 25% din respondeti ar fi interesati de a initia o afacere in domeniul economiei sociale si de a se implica in viata sociala a comunitatii prin sprijinirea in special a grupurilor vulnerabile, iar 45.3 % nu s-au hotarat inca, principala problema identificata ar fi in primul rand necunoasterea conceptului de economie sociala si antreprenoriat social (81.1% din respondeti nu cunosc sau detin date incomplete despre acesta). Concluziile studiului au fost: exista o nevoie concreta de informare si educare a persoanelor din zona de interes cu privire la aspectele ce tin de economia sociala si beneficiile pe care aceasta le ofera; Foarte multe persoane sunt animate de un spirit antreprenorial si doresc sa inceapa o afacere insa acestea se lovesc de numeroase neajunsuri (resurse financiare, experienta si studii etc); exista o lipsa de informare a persoanelor cu privire la oportunitatile existente, fapt ce poate fi compensate prin derularea unor campanii si implicarea autoritatilor relevante pentru persoanele defavorizate. Studiul este incarcat in sistemul informatic MySmis atasat cererii de finantare. Interesul si potentialul persoanelor din regiuniile Sud-Muntenia si Centru de a deveni antreprenori sociali trebuie sustinute puternic prin incurajarea mentalitatilor si aptitudinilor antreprenorial sociale in sistemele educationale si de formare. Persoanele din grupul tinta au nevoie de mai multe oportunitati pentru a acumula experienta in economia sociala, de sprijin si consiliere privind planurile de afaceri, de acces la capital de pornire si consiliere in perioada de inceput. Proiectul ofera servicii de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului social, asigura servicii de consiliere in vederea initierii unei afaceri pentru 120 de persoane din grupul tinta si asigura asistenta pentru cei care doresc sa initieze o activitate independenta si mai ales sa se implice in sprijinirea grupurilor vulnerabile din comunitate. Date fiind concluziile Analizei efectuate la nivelul celor doua regiuni cu privire la potentialul grup tinta sunt considerate oportune urmatoarele modalitati de recrutare:

1) Implementarea unei campanii de informare si constientizare a oportunitatilor oferite de prezentul proiect privind conceptul de economiea sociala si a antreprenoriatului social, la nivelul celor doua regiuni vizate de proiect. In cadrul campaniei de informare si constientizare se vor realiza 12 evenimente de promovare si informare si recrutare a GT, cate 6 evenimente in fiecare regiune, unde vor fi prezentate pe larg conceptul de economie sociala, antreprenoriat social si responsabilitate sociala. La cele 12 evenimente vor participa peste 900 de persoane (minimum 75 persoane/eveniment): autoritati publice locale, autoritati cu atributii in domeniile sociale din cele doua regiuni, reprezentanti ai economiei sociale, membri ai mediului de afaceri, organizatii ce desfasoara activitati in domeniul social si persoane interesate din cele doua regiuni. Cele 120 de persoane selectate pentru a face parte din grupul tinta al proiectului, dupa absolvirea cursurilor de Antreprenor in economie sociala, vor beneficia si de organizarea a 6 work-shopuri in cadrul proiectului, unde vor fi dezbatute teme privind sustenabilitatea sociala si financiara a intreprinderilor de economie sociala si cum pot fi obtinute acestea prin dezvoltarea unor practici democratice de management, exemple de bune practici in domeniul social si discutare de concepte de antreprenor social si manager de intreprindere sociala in contextul economiei sociale, etc.

2) Popularizarea proiectului, activitatilor si oportunitatilor oferite de acesta in mediul on-line: site-ul proiectului, pagina de social-media dedicata acestuia, etc.

3) Consiliere vocationala pentru cele 120 de persoane selectate in cadrul grupului tinta al proiectului. Concrect, consilierea vocationala/ a carierei inseamna :

– identificarea aptitudinilor, abilitatilor, deprinderilor si cunostintelor de care dispune persoana;

– gasirea filierei de educatie si formare profesionala in consens cu aceste resurse personale;

– identificarea alternativelor ocupationale complementare structurii de interese, aptitudini si caracteristici dominante de personalitate;

– conturarea pozitiva si realista a imaginii de sine;

– maturizarea decizionala si a autonomiei in planificarea dezvoltarii carierei;

– identificarea surselor de insatisfactie profesionala, a incompatibilitatii sau dificultatii de relationare sociala si de asumare a diferitelor roluri

Scopul principal al consilierii vocationale il reprezinta identificarea persoanelor cu aptitudini, abilitati si deprinderi, cu viziune si dorinta de a activa in domeniul social. Desfasurarea practica a procesului de consiliere presupune o diversitate mare a aspectelor procedurale in functie de cazul abordat, natura problemelor cu care se confrunta persoana, precum si, in functie de orientarile teoretice pe care le adopta consilierul, de competentele sale. De aceea, nu exista un tipar sau un algoritm general valabil in demersul complet de consiliere sau pentru dirijarea acestuia. Totusi, privind din perspectiva conditiilor psihologice fundamentale necesare in desfasurarea consilierii, putem desprinde o anumita succesiune logica a verigilor sau etapelor de baza, etape pe care le putem regasi intr-o forma sau alta in orice proces complet de consiliere. Astfel, se pot enumera urmatoarele etape in desfasurarea practica a proceselor de consiliere:

a) stabilirea unei relatii de consiliere;

b) explorarea problemelor, care presupune identificarea si descrierea problemei/-lor;

c) stabilirea obiectivelor, pe termen scurt si pe termen lung;

d) realizarea evaluarii, folosind diverse probe/ teste psihologice;

e) alegerea modalitatilor specifice de lucru (metode si tehnici) si construirea unui plan de interventie personalizat; f) oferirea de concluzii, recomandari.

In vederea atragerii in proiect a persoanelor eligibile din punctul de vedere al apartentei la grupul tinta abordarea se va realiza la nivelul celor doua regiuni in mod unitar, dar cu actiuni in fiecare dintre acestea. Fiecare institutie relevanta va fi contactata pentru prezentarea proiectului si a obiectivelor sale – vor fi stabilite intalniri in care vor fi identificate modalitatile concrete de colaborare si, pe cale de consecinta, de asigurare a activitatilor proiectului. In functie de gradul de raspuns al entitatilor mentionate, de posibilitatile si interesul acestor institutii de a se angrena in proiect se va proceda la colaborarea propriu-zisa, in sensul identificarii si retinerii in proiect a grupului tinta eligibil. Pentru selectia propriu-zisa a participantilor la activitatile proiectului, inclusiv la cursurile de formare in domeniul antreprenorial social, se va proceda astfel:

a. Grupul tinta va fi informat asupra serviciilor integrate si inovatoare pe care le propune proiectul, asupra cursurilor ce vor fi desfasurate, precum si asupra cerintelor si conditiilor de acces la curs (evenimente, informari individuale sau colective, web site, etc.);

b. Responsabilul activitatii de recrutare si mentinere a grupului tinta va asigura colectarea aplicatiilor de inscriere a persoanelor interesate de serviciile proiectului si va intocmi dosarul de candidat;

c. Consilierul vocational va prezenta aspecte ale activitatii de consiliere vocationala, scopuri, beneficii etc si va inscrie persoana in “Registrul persoanelor consiliate”. Dupa completarea unui “chestionar” care sa ofere informatii despre nivelul de studii, calificari si competente obtinute, aptitudini, locuri de munca avute, limbi straine cunoscute, etc., de catre persoanele interesate de serviciile proiectului consilierul va face “observatiile preliminare”. Consilierul va aplica si interpreta un test psihologic, stabilind carui tip de personalitate apartine beneficiarul, care este sfera lui de interese si ce tipuri de profesii corespund, se potrivesc acestuia. Acest instrument psihologic sustine teoria conform careia alegerile vocationale constituie o exprimare a personalitatii, iar mediile de munca, la fel ca personalitatile, pot fi structurate in categorii bine determinate si definite. Fiecare profesie este exercitata cel mai bine de oameni cu un anumit tip de personalitate, dominata de anumite trasaturi de caracter. Oamenii cauta medii si vocatii care sa le permita sa-si puna in aplicare deprinderile, aptitudinile, valorile, in care sa rezolve probleme si sa joace roluri agreabile si sa le evite pe cele dezagreabile. Oamenii care aleg o cariera potrivita propriului tip de personalitate au mai mult succes profesional. Consilierul va sustine sedinte de consiliere individuala/ de grup urmarind ca beneficiarul sa-si contureze o imagine de sine realista si sa descopere cine este (ce insusiri pozitive care), ce ii place, ce stie sa faca, ce poate sa faca, cu alte cuvinte sa-si descopere aptitudinile, abilitatile, punctele forte si atuurile care-I diferentiaza de alti indivizi si le ofera un avantaj competitiv pe piata muncii si in viata, in general. (instrumente folosite : chestionar, ……). In urma coroborarii informatiilor obtinute in etapa de evaluare consilierul va intocmi un Profil individual si va stabili obiectivele pe termen scurt / pe termen lung si “va recomanda” parcurgerea etapelor urmatoare in cadrul proiectului (curs perfectionare);

d. La activitatile proiectului vor avea acces numai persoanele care indeplinesc cumulativ conditile de acces, respectiv conditiile de apartenenta la grupul tinta;

e. Pentru completarea grupelor de curs se va aplica, in conformitate cu punctul precedent, criteriul cronologic de inscriere la activitatile proiectului si de constituire a dosarului de participant la cursul de formare pentru dobandirea competentelor de antreprenoriat social . Pe baza documentelor completate si depuse, fiecare membru al grupului tinta dovedeste respectarea cumulative a conditiilor minime de eligibilitate, respectiv: domiciliul/resedinta in regiuniile Sud-Muntenia sau Centru; varsta, la data inscrierii in proiect, intre 18-65 de ani; apartenenta la categoriile de grup tinta; interes pentru dezvoltarea unei afaceri independente in economie sociala; evitarea dublei finantari pentru activitatile din cadrul proiectului. Datele referitoare la persoanelele care compun grupul tinta vor fi inregistrate in Registrul grupului tinta, in baza Formularului de apartenenta la grupul tinta care va fi semnat de fiecare persoana identificata in parte. Membrii grupului tinta identificati vor fi informati ca au obligatia de a face dovada apartenentei la categoriile de grupuri tinta eligibile in proiect, iar responsabilii cu selectia acestora se vor asigura ca aceste dovezi sunt certe si au fost colectate. In cazul in care vor fi mai multi solicitanti eligibili se va aplica criteriul primului venit, primul servit, in limita locurilor disponibile, in functie de optiunile fiecarui candidat privind perioada de desfasurare. Selectia participantilor are la baza principiul egalitatii de sanse si principiul non-discriminarii si se realizeaza fara conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii bazate pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, handicap, situatie sau responsabilitate familiala si alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directa sau indirecta ce contravin Conventiei pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale adoptata la Roma la data de 4 noiembrie 1950 (Conventia Europeana a Drepturilor Omului) adoptata de statele membre ale Consiliului Europei in baza Declaratiei Universale a Drepturilor Omului proclamata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la data de 10 decembrie 1948, Conventie ratificata de Romania prin Legea nr. 30/1994. Atributiile comisei de recrutare si selectie grup tinta: centralizeaza aplicatiile depuse de participantii si constituie profilele acestora, transmite portofoliile tuturor persoanelor inscrise catre secretariatul proiectului la sfarsitul selectiei pentru fiecare serie de cursanti, realizeaza selectia finala a participantilor, elaboreaza listele finale cu participantii la programele de formare conform cerintelor formulate prin cererea de finantare.