Despre noi

Lider – HIDRO CONSTRUCTIA ARGES S.A.

Hidro Constructia Arges, ex AGROTUR CARISA 2006 SRL, Beneficiar in cadrul Contractului de finantare 4318/23.06.2014 semnat cu MDRAP a beneficiat de o finantare nerambursabila prin POR 2007-2013, DMI 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”. Societatea a fost responsabila cu planificarea detaliata a resurselor, coordonarea activitatilor in vederea atingerii obiectivelor stabilite, respectarea graficului de activitati, analiza problemelor de management si gasirea unor solutii adecvate pentru rezolvarea problemelor aparute, asigurarea respectarii regulilor de identitate vizuala pentru proiect – management de proiect. Proiectul a fost implementat cu succes: au fost realizate achizitiile, bugetul proiectului a fost consumat in proportie de 100%, au fost angajate 5 persoane din regiune, au fost intocmite cereri de plata si de rambursare, rapoarte de progres. In perioada de sustenabilitate a fost mentinuta si dezvoltata activitatea firmei, a fost mentinut numarul de angajati, fiind indepliniti toti indicatorii asumati, au fost intocmite rapoarte de durabilitate, monitorizarea proiectului incheinduse in anul 2018. Ajutorul financiar a fost obtinut in cadrul Schemei de ajutor de minimis aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr.155/2008. In calitate de Beneficiar, Solicitantul a aprofundat si aplicat regulile in vigoare pentru ajutorul de minimis in legatura cu conditiile de eligibilitate, plafoanele de finantare, categoriile de cheltuieli eligibile. Pentru a oferi un exemplu de buna practica, impartasind propria experienta in implementarea unui plan de afaceri cu finantare prin ajutor de minimis, Solicitantul a devenit furnizor de formare profesionala autorizat in domeniul Antreprenoriatului

Membru 1 – ASOCIATIA EUROCLASSTRAINING

Asociatia EUROCLASSTRAINING are Autorizatii emise de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala din Bucuresti, Asociatia EUROCLASSTRAINING are Certificat de Acreditare pentru a presta Servicii de Informare si Consiliere, Seria B, Nr. 10/00283, eliberat de AMOFM Bucuresti in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 si ale Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Asociatia EUROCLASSTRAINING are Certificat de Acreditare pentru a presta Servicii de Mediere a Muncii pe Piata Interna, Seria B, Nr. 10/00284 emis de AMOFM Bucuresti in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 si ale Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Incepand cu anul 2014, in parteneriat cu diverse societati comerciale si asociatii, a implementat un numar de patru proiecte finantate din fondurile UE ce au avut ca obiect facilitarea accesului pe piata muncii a somerilor, persoanelor inactive indiferent de etnie si nationalitate. In cadrul acestora a eliberat certificate de calificare pentru peste 1300 de persoane . Pentru 350 de persoane Asociatia le-a facilitat accesul pe piata muncii, gasindu-si un loc de munca iar cateva zeci au fost ajutate sa-si demareze propia afacere. DIn februarie 2018 implementeaza in calitate de Solicitant proiectul Antreprenor o sansa pentru viitor, POCU/82/3/7/104798 – Incurajarea si sprijinirea initiativelor antreprenoriale prin oferirea de sprijin financiar si de consiliere in vederea dezvoltarii a 36 de afaceri.

Membru 2 – ROPAM

Asociatia ROPAM – Sambata de Sus, jud Brasov are Autorizatie emisa de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala din Brasov pentru sustinere de cursuri. Autorizatie cu nr. de ordine in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor: 08/196/21.11.2018.

Asociatia ROPAM – Sambata de Sus, jud Brasov, in cadrul Actului Constitutiv, are ca si scop propus: cresterea capacitatii actorilor institutionali, sociali si economici de a actiona in domeniul antreprenoriatului social si al dezvoltarii durabile; cresterea implicarii cetatenilor in promovarea, dezvoltarea si consolidarea antreprenoriatului social; facilitarea incluziunii sociale active si a integrarii profesionale marginalizate social, prin promovarea unor forme legale de interventie specializate (exemplu: intreprinderi sociale, intreprinderi de insertie, cooperative sociale sau alte forme de organizare din domeniul economiei sociale). Asociatia este autonoma si isi desfasoara activitatea pe baza Statutului cu respectarea stricta a Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare. Asociatia ROPAM – Sambata de Sus, jud Brasov reuneste personae care au dorinta si responsabilitatea de a promova si dezvolta antreprenoriatul social in Romania. Asociatia are o serie de contracte de consultanta in dezvoltare de afaceri, consultanta de management si suport in infiintarea planurilor de afaceri